© Jarek Pokrywczyński 2018
Jarek Pokrywczyński

Witaj!

Z branżą     IT     jestem     związany     od     1996     roku.     Od     tego     czasu zajmowałem   się   różnymi   dziedzinami   związanymi   z szeroko   pojętą komputeryzacją.            Zaczynałem od            wdrożeń            systemów informatycznych    oraz    dorywczo    webmasteringu.    W    późniejszym okresie      pracy      zawodowej przyszedł czas      na      pracę      w sklepie komputerowym     i     serwisie.     Przez     okres przeszło     10     lat     byłem związany   zawodowo   z   e-learningiem   (szkoleniami   elektronicznymi). Praca    ta    dała    mi    możliwości    rozwoju    zarówno    przy    poznawaniu różnych   systemów   operayjnych,   nowych   technologii   jak   i   budowania umiejętności     pracy     w zespole. Przez     ostatnie     kilka     lat     pracuję z domu   na   zasadach   wolnej   współpracy   z firmami   e-learningowymi przy produkcji szkoleń.

Historia zawodowa

Od wielu lat zawodowo jestem związany z różnymi gałęziami IT, w tym przez ponad 10 lat z e-learningiem. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami mojej kariery.

Usługi

Służę pomocą m.in. w zakresie: (re)instalacji systemów komputerowych, instalacji oprogramowania, konserwacji (czyszczenia) komputerów, przygotowania stron WWW.
Niepoprawny sympatyk Linuksa, zdradziecko używający Windowsa.
Więcej Więcej Więcej Więcej
© Jarek Pokrywczyński 2018
Jarek Pokrywczyński

Witaj!

Z branżą    IT    jestem    związany    od    1996    roku.    Od    tego czasu   zajmowałem   się   różnymi   dziedzinami   związanymi z szeroko        pojętą        komputeryzacją.        Zaczynałem od wdrożeń     systemów     informatycznych     oraz     dorywczo webmasteringu.        W        późniejszym        okresie        pracy zawodowej przyszedł czas          na          pracę          w sklepie komputerowym    i    serwisie.    Przez    okres przeszło    10    lat byłem   związany   zawodowo   z   e-learningiem   (szkoleniami elektronicznymi).    Praca    ta    dała    mi    możliwości    rozwoju zarówno        przy        poznawaniu        różnych        systemów operayjnych,      nowych      technologii      jak      i      budowania umiejętności    pracy    w zespole. Przez    ostatnie    kilka    lat pracuję      z domu      na      zasadach      wolnej      współpracy z firmami e-learningowymi przy produkcji szkoleń.

Historia zawodowa

Od wielu lat zawodowo jestem związany z różnymi gałęziami IT, w tym przez ponad 10 lat z e-learningiem. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami mojej kariery.

Usługi

Służę pomocą m.in. w zakresie: (re)instalacji systemów komputerowych, instalacji oprogramowania, konserwacji (czyszczenia) komputerów, przygotowania stron WWW.
Niepoprawny sympatyk Linuksa, zdradziecko używający Windowsa.
© Jarek Pokrywczyński 2018
Jarek Pokrywczyński

Historia zawodowa

Od wielu lat zawodowo jestem związany z różnymi gałęziami IT, w tym przez ponad 10 lat z e- learningiem. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami mojej kariery.

Usługi

Służę pomocą m.in. w zakresie: (re)instalacji systemów komputerowych, instalacji oprogramowania, konserwacji (czyszczenia) komputerów, przygotowania stron WWW.
Niepoprawny sympatyk Linuksa, zdradziecko używający Windowsa.

Witaj!

Z branżą IT jestem związany od 1996 roku. Od tego czasu zajmowałem się różnymi dziedzinami związanymi z szeroko pojętą komputeryzacją.
Zaczynałem od wdrożeń systemów informatycznych oraz dorywczo webmasteringu. W późniejszym okresie pracy zawodowej przyszedł czas na pracę w sklepie komputerowym i serwisie. Przez okres przeszło 10 lat byłem związany zawodowo z e- learningiem (szkoleniami elektronicznymi). Praca ta dała mi możliwości rozwoju zarówno przy poznawaniu różnych systemów operayjnych, nowych technologii jak i budowania umiejętności pracy w zespole. Przez ostatnie kilka lat pracuję z domu na zasadach wolnej współpracy z firmami e- learningowymi przy produkcji szkoleń.